Fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-01-26

För att yrkesmässigt kunna arbeta som fastighetsmäklare i Sverige måste du vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Den som ägnar sig åt yrkesmässig förmedling utan att vara registrerad kan dömas till böter eller fängelse.

Registrering och tillsyn

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) sköter registrering och tillsyn av fastighetmäklarbranschen vilket inkluderar både enskilda mäklare och mäklarföretag. För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs till exempel att du uppfyller krav på utbildning samt redbarhet och lämplighet. Du behöver också betala en årlig avgift för att fortsätta vara registrerad fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarföretag behöver också vara registrerade hos FMI för att få bedriva mäklarverksamhet. Liksom en enskild mäklare måste även företag uppfylla krav på redbarhet och lämplighet vilket bland annat innebär krav på ekonomisk skötsamhet eller att företaget inte varit inblandat i brottslig verksamhet. Kravet på redbarhet och lämplighet gäller även personer som äger och driver företaget. Företag måste också betala en årlig avgift för att behålla sin registrering. 

Tillsynen innebär att FMI kan granska en enskild mäklare eller ett mäklarföretag vid misstänkta felaktigheter och tilldela påföljder för den som inte följer fastighetsmäklarlagen och det som kallas god fastighetsmäklarsed. En påföljd kan vara en erinran, varning eller att få sin registrering återkallad och inte längre få arbeta som fastighetsmäklare eller bedriva mäklarverksamhet i sitt företag.  

 

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Så ansöker du 

Både företag och enskilda mäklare ska skicka in ansökan om registrering via Fastighetsmäklarinspektionens webbplats. Där finns också information om vad du ska bifoga för att kunna få din ansökan godkänd. Vid ansökan ska du också betala en registreringsavgift. 

Utländsk utbildning 

Hos FMI finns information om vad som gäller om du har utbildning eller kvalifikationer från ett annat EU/EES-land eller Schweiz och vill arbeta som fastighetsmäklare i Sverige. Du kan också läsa mer om hur du kan arbeta som fastighetsmäklare i ett annat land. 

Kontaktuppgifter

Organisation
Fastighetsmäklarinspektionen
Telefon
010-490 01 00
Adress
Box 5045, 650 05 KARLSTAD
E-post
registrator@fmi.se
Webb
www.fmi.se

Ansvarig: Tillväxtverket