Tobaksvaror

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-18

Anmälan om försäljning av tobaksvaror.

Information om anmälan

Till tobaksvaror räknas varor som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på, exempelvis cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Om du som näringsidkare säljer tobaksvaror är du skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen ska ske. Om anmälan ej görs är det ett brott mot lagen och näringsidkaren kan bli dömd för olovlig tobaksförsäljning.

Krav
Följande krav gäller om du vill sälja tobaksvaror i din verksamhet:

  • Den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
  • Försäljning av cigaretter styckevis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter är förbjudet.
  • Tobaksvaror måste bl.a. vara försedda med varningstexter på svenska.
  • Näringsidkaren måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Anmälan och tillsyn

Kommunen hanterar anmälningar och utövar tillsyn. De tar ut en årlig tillsynsavgift för den som bedriver försäljning av tobak. För fler detaljer kring anmälan, tillsyn och avgifter kontakta respektive kommun.

Så anmäler du

Du skickar anmälan till den kommunen där verksamheten ska bedrivas. Anmälan ska skickas in senast den dag som försäljningen påbörjas.

Följande handling ska bifogas anmälan:

  • Kopia av egenkontrollprogram.

Du kan anmäla om försäljning av tobaksvaror via knappen nedan.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.