Brandskydd

Sidan blev senast uppdaterad:2019-05-06

Skyldighet att hålla med brandskydd i den egna byggnaden eller verksamheten där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora.

Information om brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand, och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett skäligt brandskydd innebär också att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Kommunen har rätt att meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att lagen om skydd mot olyckor eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

Redogörelse och tillsyn

En skriftlig redogörelse för brandskyddet, för vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora, ska skickas in till kommunen som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Kommunen är även den som utövar tillsyn.

Så gör du

En skriftlig redogörelse för brandskyddet skickas in till din kommun.

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.