Musiklicens från Stim för att spela musik i allmän lokal (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-08-01

När du spelar musik eller visar TV i en lokal dit allmänheten har tillträde så behöver du tillstånd från musikskaparna (Stim-licens) enligt upphovsrättslagen.

Avgiften för licens från Stim fördelas mellan de upphovspersoner och förlag som äger rättigheterna till musiken. Det är den som driver verksamheten som ska teckna licensen.

Du behöver även en licens från Sami.

Källa: Stim

Så ansöker du

Du skickar ansökan till Stim. Mer information finns på Stims webbplats.

Kontaktuppgifter

Organisation
Stim - Svenska tonsättares internationella musikbyrå
Telefon
08-7838800
Adress
Box 17092, 104 62 STOCKHOLM
E-post
info@stim.se
Webb
www.stim.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.