Avlopp

Sidan blev senast uppdaterad:2018-09-14

Inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

Information om tillståndet

De flesta enskilda avloppsanläggningar kräver tillstånd från kommunens miljönämnd eller motsvarande.

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs även tillstånd för att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, men för avlopp utan toalett räcker det ofta med en anmälan till kommunen.

Tillstånd söker man hos kommunens miljökontor. Man har alltid rätt att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.

Tillståndsgivare och tillsyn

Kommunen är tillståndsgivare och utövar tillsyn.


Så ansöker du

Ansökan skickas till kommunen.

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.