Catering

Sidan blev senast uppdaterad:2019-04-02

För att bedriva cateringverksamhet för slutna sällskap kan olika tillstånd, alternativt anmälningar, behövas.

Information om tillståndet

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap och vill servera alkohol kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd. Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller i förväg inbjudna personer till tillställningen.

Om ansökan gällande stadigvarande serveringstillstånd beviljas måste en anmälan skickas till berörd kommun inför varje serveringstillfälle där alkohol ska serveras, så att lokalen där serveringen ska äga rum kan godkännas.

Krav

För att få stadigvarande serveringstillstånd krävs att cateringverksamheten har ett eget kök för tillredning av mat. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök som gäller för restauranger gäller även cateringföretag. För att läsa mer om kraven, se Serveringstillstånd.

För att lokalen där serveringen ska äga rum ska kunna godkännas måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kravet gäller inte vid servering i privata lokaler, såsom privata hem och liknande lokaler.

Tillståndsgivare och tillsyn

Ansökan om serveringstillstånd samt anmälan om lokal inför varje serveringstillfälle skickas till berörd kommun. Kommunen utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökningsavgift för serveringstillstånd varierar beroende på i vilken kommun verksamheten ska bedrivas. Det är respektive kommun som bestämmer avgiften som ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd skickas till den kommun där verksamheten ska bedrivas. Ska verksamheten bedrivas i flera kommuner måste tillstånd sökas i varje kommun. Se Serveringstillstånd för information gällande de bilagor som ska bifogas ansökan.

Efter beviljande av serveringstillstånd skickas anmälan om lokal vid cateringverksamhet in till berörd kommun inför varje serveringstillfälle där alkohol ska säljas. Du kan ansöka om serveringstillstånd samt anmäla lokal inför serveringstillfället via knappen nedan.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.