Tandläkare

Sidan blev senast uppdaterad:2021-02-25

Tandläkare utreder, förebygger, diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador på tänder, i munhålan och det övriga käksystemet. Tandläkare kan jobba inom offentlig hälso- och sjukvård och inom privat verksamhet.

Den som vill arbeta som tandläkare och använda denna yrkestitel måste ha en legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Registrering och tillsyn

Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Källa: Socialstyrelsen

Så ansöker du

Svensk utbildning

Du som har svensk tandläkarexamen ska skicka en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen. 

Ansökningsavgiften är 870 kronor och handläggningstiden är cirka tre veckor. Din ansökan kan göras antingen digitalt eller via post och ska innehålla kopior på:

  • Ditt examensbevis.

Behörighet i en EU-medlemsstat eller EES

Du som har behörighet att arbeta som tandläkare i en annan EU-medlemsstat eller EES (Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz) och vill arbeta som tandläkare i Sverige ska ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. För att få legitimation måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska, danska eller norska för att kunna utöva yrket.

Du kan även få legitimation om du är utbildad utanför EU och EES men har fått behörighet i ett annat EU- eller EES-land och där utövat yrket i minst tre år.

Ansökningsavgiften är 870 kr och handläggningstiden är cirka tre månader. Din ansökan kan göras antingen digitalt eller via post och ska bland annat innehålla:

  • En kopia och översättningar av ditt examensbevis. 
  • Intyg från behörig myndighet som visar på att du inte förbjudits att utöva yrket, till exempel ett Certificate of Good Standing eller ett Certificate of Current Professional Status.
  • Intyg från behörig myndighet som bekräftar att du uppfyller kraven i EU-direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.
  • En kopia av intyg eller betyg om tillräckliga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

På Socialstyrelsens hemsida finns mer information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

Utbildning utanför EU och EES

Det finns olika sätt att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES. Det kan göras antingen via kunskapsprov och praktisk tjänstgöring eller genom att gå en kompletterande utbildning. För att klara dessa steg behöver du kunna svenska. 

När du har klarat stegen ansöker du om legitimation. Då behöver du också lämna in intyg om dina språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

Att ansöka om läkarlegitimation kostar 870 kronor. Eftersom ansökningsprocessen är uppdelad i flera steg är det inte möjligt att säga hur lång den sammanlagda handläggningstiden är. På Socialstyrelsens hemsida finns information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

Kontaktuppgifter

Organisation
Socialstyrelsen
Telefon
075-2473000
Adress
106 30 STOCKHOLM
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Webb
www.socialstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket