Lotteri (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2018-03-23

Du som vill ordna lotteri för allmänheten måste ha tillstånd.

Tillstånd till lotteri lämnas enligt huvudregeln enbart till ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet.

Det är kommunen, länsstyrelsen eller Lotteriinspektionen som hanterar lotteritillstånd beroende på vilket geografiskt område ansökan gäller.

Respektive tillståndsmyndighet utövar tillsyn över sina beviljade lotterier.

Så ansöker du

Du söker tillstånd hos den myndighet som hanterar ansökningsområdet.
Mer information finns på myndigheternas webbplatser.

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.