Förströelsespel

Sidan blev senast uppdaterad:2019-01-29

Tillstånd hos Spelinspektionen för anordnande av förströelsespel.

Information om tillståndet

För att anordna förströelsespel på en plats som allmänheten har tillträde till krävs tillstånd. Med förströelsespel menas mekaniska och elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten. Exempel på förströelsespel är flipperspel, skjutare, målspel, LAN-spel och TV-spel.

Tillstånd ges inte till följande spel:

 • Spelautomater med spel där slumpen spelar en stor roll (hasardspel). Exempel på dessa spel är poker, 21 och Lyckohjul
 • Automater som används till spel om pengar, som enarmade banditer och pokerspel
 • Spel som är speciellt konstruerade för att användas till spel om pengar. Till exempel automater med en utbetalningsmekanism, extremt kort speltid eller höga poängsummor
 • Spel med våldsamt eller pornografiskt innehåll, som kan skapa en miljö som inte är lämplig för barn och ungdomar.

Spelinspektionen har möjlighet att förena ett tillstånd med villkor om bland annat lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas.

Krav

Följande krävs för att beviljas tillstånd för anordnande av förströelsespel:

 • Det är den som anordnar automatspel som ska söka om tillstånd. Detta kan vara den som äger lokalen, eller hyr plats i lokalen, där spelet anordnas.
 • Den som söker ska driva sin verksamhet på ett sätt som inte skapar en miljö som är olämplig för barn och ungdomar att vistas i.
 • Lokalen och dess läge ska vara lämplig. Ligger den exempelvis i omedelbar närhet till skolor, fritidsgårdar eller idrottsanläggningar kan tillståndet få villkor om begränsade öppettider och åldersgräns.
 • Sökande ska ha personliga förutsättningar att driva verksamheten med viljan och förmågan att motverka uppkomst av till exempel alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet eller ordningsstörande beteende.

Tillståndsgivare och tillsyn

Spelinspektionen är tillståndsgivare och utövar tillsyn.

Källa: Spelinspektionen

Så ansöker du

Följande handlingar ska bifogas ansökan om sökande är en fysisk person/enskild firma:

 • intyg att näringsförbud inte föreligger, inte äldre än sex månader
 • konkursfrihetsbevis, inte äldre än sex månader
 • senaste taxeringsbeslut

Följande handlingar ska bifogas ansökan om sökande är en juridisk person:

 • registreringsbevis, inte äldre än sex månader
 • stadgar eller Bolagsordning.
 • verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret, inklusive revisionsberättelse

När Spelinspektionen mottagit din ansökan får ärendet ett diarienummer som meddelas dig. Diarienumret ska anges när ansökningsavgiften betalas in. Ärendet handläggs först när betalningen har inkommit till myndigheten. Ansökningsavgiften beror på antalet spelautomater som det kommer att anordnas spel på om ansökan beviljas.

Vid beviljande av tillstånd tillkommer en kontrollavgift per spelställe och månad. Mer information om avgifter hittar du på Spelinspektionens webbplats. Tillstånd beviljas för högst två år. Du måste därför ansöka om nytt tillstånd i god tid innan tillståndstiden går ut.

Du kan ansöka om tillståndet elektroniskt via knappen nedan.

Kontaktuppgifter

Organisation
Spelinspektionen
Telefon
0152-650100
Adress
Box 199, 645 23 STRÄNGNÄS
E-post
registrator@spelinspektionen.se
Webb
www.spelinspektionen.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.