Livsmedelsanläggning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-05-23

Alla företag som producerar, bearbetar eller distribuerar mat ska anmäla registrering av livsmedelsanläggning till kommunen. Anmälan ska göras senast två veckor innan verksamheten ska starta. 

Krav som ställs på din verksamhet

Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav som ställs på din verksamhet i livsmedelslagstiftningen:

  • Lokalen ska vara anpassad till den hantering du planerar att ha. Det innebär att din anläggning ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet och drivas på ett sådant sätt att livsmedelslagens syfte uppnås, alltså att livsmedlen är säkra och att kunderna får rätt information.
  • Du ska god kunskap om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel samt om livsmedelsinformation (till exempel märkning).
  • Du ska arbeta så att livsmedlen blir säkra och se till att dina kunder inte blir vilseledda. Du behöver därför identifiera faror och risker som kan finnas i din verksamhet och kontrollera dem löpande. 

Det är alltid du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att gällande livsmedelslagstiftning följs. 

Egen brunn (dricksvattenanläggning)?

Om din verksamhet använder vatten till mat och dryck från en enskild vattenanläggning ska du se till att vattnet uppfyller de kvalitetskrav som finns. Du eller den som ansvarar för dricksvattenanläggningen ska registrera den hos kommunen som en separat livsmedelsanläggning.

Livsmedelskontroll

Din verksamhet kommer att kontrolleras av kommunen. Kontrollerna kan vara både anmälda och oanmälda. Verksamheter som hanterar livsmedel med stora risker kontrolleras mest. Det innebär till exempel att ett företag som hanterar oförpackat, rått kött placeras i en riskklass som innebär fler kontrolltimmar än ett företag som bara hanterar förpackade produkter. Antal portioner du serverar och om du serverar mat till känsliga grupper påverkar också antalet kontrolltimmar. Du kommer få betala en årlig avgift för livsmedelskontroll. 
 

Rådgivning och stöd

Vill du ha rådgivning och stöd eller har frågor som rör registrering eller livsmedelskontroll, kontakta livsmedelshandläggarna i din kommun. 
 

Mer information

 


Så ansöker du

Du ansöker hos den kommun där du ska ha din verksamhet. Välj kommun i listan nedan.
 

Du kan starta din verksamhet när du har fått ett beslut om registrering från kommunen. Har du inte fått ett beslut två veckor efter du har skickat in din anmälan får du starta ändå.  Kommunen kommer sedan att besöka din verksamhet på plats för livsmedelskontroll. 
 

Kommunen tar ut en avgift för registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning. Det är den enskilda kommunen som bestämmer kostnaden. Förutom ansökningsavgift tillkommer en årlig kontrollavgift.
 

Du kan registrera din verksamhet elektroniskt via denna tjänst.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.