Flygfotografering

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-20

Ansökan om tillstånd för spridning av flygbilder.

Information om tillståndet

För spridning av flygbilder och liknande registreringar från luftfarkost över svenskt territorium krävs tillstånd från Lantmäteriet. Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Det krävs således inte tillstånd i förväg för flygfotografering. Vid krig, krigsfara eller höjd beredskap föranledda av sådana extraordinära händelser kan särskilda bestämmelser utfärdas av regeringen.

Några undantag från tillståndskravet avseende vissa geografiska områden finns i Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information (se länk nedan).

Källa: Lantmäteriet

Så ansöker du

Ansökan skickas till Lantmäteriet.

Du kan ansöka om tillståndet elektroniskt via denna tjänst.

Kontaktuppgifter

Organisation
Lantmäteriet
Telefon
0771-636363
Adress
801 82 GÄVLE
E-post
lantmateriet@lm.se
Webb
www.lantmateriet.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket