Energipriser på naturgas och el, statstisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2018-03-27

Utvalda handels- och nätföretag inom slutkundsmarknaden för el och naturgas ska lämna genomsnittligt pris på el/naturgas respektive elnät/naturgasnät. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Uppgifter samlas in två gånger per år.

Statistiken ska belysa nivån på och utvecklingen av priser på el och naturgas för olika förbrukarkategorier enligt EG-direktivet.

Källa: SCB

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På webbplatsen EUGO finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Du som har företag i annat EU/EES-land

Om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.