Energipriser på naturgas och el, statstisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2018-03-27

Utvalda handels- och nätföretag inom slutkundsmarknaden för el och naturgas ska lämna genomsnittligt pris på el/naturgas respektive elnät/naturgasnät. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Uppgifter samlas in två gånger per år.

Statistiken ska belysa nivån på och utvecklingen av priser på el och naturgas för olika förbrukarkategorier enligt EG-direktivet.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.