Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2018-03-27

Nätkoncessionsinnehavare och övriga företag som bedriver handel med el ska varje månad lämna uppgift om nätpriser och elhandelspriser. I undersökningen ingår samtliga nät- och elhandelsföretag. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Statistik används för att belysa nivån på och utvecklingen av elpriser och nättjänst för olika kategorier av användare. Användare är elkonsumenter/nätabonnenter, företrädare för dessa och för branschen.

Källa: SCB

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På webbplatsen EUGO finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Du som har företag i annat EU/EES-land

Om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.