Registrering av livsmedelsanläggning (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2018-12-12

Livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas.

Livsmedelsverket är behörig kontrollmyndighet för en del av dessa verksamheter, se § 23 i Livsmedelsförordningen.

I de flesta fall är behörig kontrollmyndighet Miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller motsvarande nämnd, i företagets hemortskommun. Blanketter eller formulär finns då hos kontrollmyndigheten.

Källa: Livsmedelsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Livsmedelsverket
Telefon
018-175500
Adress
Box 622, 751 26 UPPSALA
E-post
livsmedelsverket@slv.se
Webb
www.slv.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.