Revisor i bostadsrättsförening (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2020-03-27

En bostadsrättsförening måste alltid välja en revisor. Det krävs ingen registrering hos Bolagsverket om man inte är en större förening som uppfyller de krav som finns enligt lag.

Skälen till att en bostadsrättsförening är skyldig att registrera en revisor kan vara att föreningen är så stor att det krävs en auktoriserad eller godkänd revisor, eller att Bolagsverket har beslutat om det.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
bolagsverket.se/

Ansvarig: Tillväxtverket