Revisor i aktiebolag avgår i förtid (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2020-04-27

När ett aktiebolags revisor slutar i förtid ska både revisorn och den som utsett revisorn anmäla skälet för avgången till Bolagsverket så fort som möjligt.

Om det är revisorn som anmäler avgången ska han eller hon också bifoga en redogörelse av vad man funnit vid sin granskning av aktiebolaget. Aktiebolaget kan då skicka in sitt skäl efter att Bolagsverket registrerat avgången.

Om det är aktiebolaget som anmäler avgången ska det direkt skicka in skälet för avgången. Revisorn kan då skicka in sitt skäl efter att Bolagsverket registrerat avgången.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
bolagsverket.se/

Ansvarig: Tillväxtverket