Revisor i aktiebolag (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2020-04-27

Grundregeln är att aktiebolag ska ha en revisor. Aktiebolag måste alltid ha revisor om de är publika aktiebolag, är skyldiga att ha revisor enligt lag och om de har särskild begränsning av vinstutdelning. Om aktiebolaget har utsett en revisor ska de anmäla revisorn till Bolagsverket.

De flesta nybildade och små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Aktiebolag som väljer att inte ha revisor ska anmäla det till Bolagsverket.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
bolagsverket.se/

Ansvarig: Tillväxtverket