Delgivningsföretag

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-19

Delgivningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) från Länsstyrelsen för att få bedriva viss typ av delgivningsverksamhet.

Ett delgivningsföretag måste vara auktoriserat (ha tillstånd) för att få utföra stämningsmannadelgivningar.  

All personal på ett auktoriserat delgivningsföretag ska också vara godkänd, oavsett arbetsuppgifter. Detsamma gäller den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i företagets styrelse. 

Auktorisation och tillsyn 

Fyra länsstyrelser auktoriserar, godkänner och utövar tillsyn av delgivningsföretag. Skicka ansökan till länsstyrelsen som handlägger ärendet för länet där delgivningsföretagets ledning har sitt säte.   

  • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas län eller utomlands.  
  • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller Skåne län. 
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län.  
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län. 

Så ansöker du 

Skicka ansökan om auktorisation och godkännande av personal till den länsstyrelse som handlägger ansökan för ditt län, se listan ovan.  

Både ansökningar om auktorisation och om godkännande av personal är förenade med en avgift. 

Ansvarig: Tillväxtverket