Miljöskyddskostnader, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-09

Industriföretag ska lämna uppgift om investeringar och kostnader för miljöskydd. Uppgifterna fördelas på luft, vatten, avfall samt övrigt. Undersökningen berör företag med export och/eller import av varor uppgående till minst 4,5 miljoner kr till och från EU:s övriga medlemsländer. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Resultaten från undersökningen används bl.a. för att analysera kostnadseffektiviteten av nya förslag och regleringar inom miljöområdet, främst av EU-kommissionen.

Källa: SCB, Statistikmyndigheten

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistikmyndigheten SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket