Skolkostnader, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-03-06

Uppgifter om kostnader och intäkter för skolor samlas årligen in från huvudmän som enligt skolenhetsregistret är huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. SCB kontaktar de skolor som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Skolverket. Tillfrågade skolor är skyldiga att delta.

Uppgifterna utgör en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem för att ge en samlad bild av kostnader för skolväsendet på nationell och lokal nivå för jämförelser och utveckling av skolan. Främsta användarna av uppgifterna är riksdag, regering och kommuner.

Källa: SCB, Statistikmyndigheten

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistikmyndigheten SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket