Kontroll av uppgifter i SCB:s företagsdatabas, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-02-07

Företag ska lämna uppgifter om arbetsställenummer (ASTnr) samt information om ändrade adressuppgifter.
Undersökningen omfattar alla företag som har fler än ett arbetsställe i SCB:s Företagsdatabas. SCB skickar underlag till berörda företag. Om företaget inte längre har fler än ett arbetsställe ska uppgifterna ändå besvaras. De arbetsställenummer som lämnas i undersökningen är desamma som sedan ska anges på kontrolluppgiften till Skatteverket.

Källa: SCB, Statistikmyndigheten

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistikmyndigheten SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket