Advokat

Sidan blev senast uppdaterad:2018-06-29

Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund för att få arbeta som eller titulera sig advokat.

Information om registrering

Du som vill arbeta som eller få kalla dig advokat måste vara antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. För att bli antagen som ledamot ställs olika krav. Bland annat ska du efter avlagd juristexamen ha arbetat med praktisk kvalificerad juridik i tre år på en advokatbyrå eller i en egen verksamhet.  Detaljerad information om vilka krav som gäller hittar du på Advokatsamfundets webbplats.

Registrera sig som advokat från annat EU-land

En advokat från ett annat EU-land som utövar permanent advokatverksamhet i Sverige ska ansöka om registrering hos Sveriges advokatsamfund.

Advokater som är registrerade i Sverige omfattas av samma yrkesregler och etiska regler som svenska advokater, och står under tillsyn av Advokatsamfundet. Advokatsamfundet kan upphäva en advokats registrering under samma förutsättningar som de kan utesluta en ledamot.

Ansöka om att bli svensk advokat

En advokat från ett land inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kan ansöka om att bli svensk advokat. Då krävs det antingen att advokaten har tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen, eller att advokaten har utövat tre års regelbunden advokatverksamhet i Sverige och varit registrerad som utländsk så kallad EU-advokat.

Registrering och tillsyn

Det är Advokatsamfundets styrelse som beslutar om registrering och inträde och som utövar tillsyn.

Källa: Sveriges advokatsamfund

Så ansöker du

Du skickar ansökan till Advokatsamfundet. Det går bra att ansöka elektroniskt.

Du ska bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Hemortsbevis.
  • Förvaltarfrihetsbevis.
  • Skuldfrihetsintyg.
  • Konkursfrihetsbevis.
  • Examensbevis inklusive betyg från jur. kand.-examen.
  • Tjänstgöringsbetyg från samtliga arbetsgivare efter jur. kand.-examen.
  • Intyg om advokatexamen.

 Om du har en egen verksamhet ska du dessutom bifoga följande handlingar:

  • Registreringsbevis.
  • Revisorsintyg för samtliga år.
  • Kopior av bokslutshandlingar för samtliga år.

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.