Natur och vildmark

Sidan blev senast uppdaterad:2016-06-17

Här hittar du information om reglerade yrken inom kategorin Natur och vildmark. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka om behörighet för att få utöva yrket i Sverige.

  • Bergsguide 

    En behörig bergsguide leder verksamhet på glaciär eller i annan högfjällsterräng där särskild fallrisk föreligger.

  • Dykeriarbete 

    Dykeriarbete är arbete som utförs under vatten. Exempel på arbete är byggnads- och anläggningsarbete, sanering, inspektion.

  • Kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer 

    Som kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer arbetar man med att bedöma och dokumentera rapport om förekomst av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn.

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.