Auktoriserat patentombud

Sidan blev senast uppdaterad:2017-12-01

Ett patentombud arbetar med att företräda företag i patenträttsliga frågor.

För att bli auktoriserat patentombud krävs

 • en lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet
 • att du har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation
 • är verksam som patentombud
 • är hederlig och lämplig att arbeta som patentombud.

Kunskapsprov

För att kunna ansöka om auktorisation måste du först klara Patentombudsnämndens kunskapsprov för auktorisation. Du anmäler dig till provet genom att fylla i och skicka in blanketten nedan.

Kunskapsprovet består av tekniska delprov samt ett delprov avseende specifikt svenska juridiska kunskaper inom det patenträttsliga området. Patentombudsnämnden kan bevilja dispens för de tekniska delproven i de fall då sökanden har avlagt europeisk patentombudsexamen (EQE). I sådant fall krävs enbart godkänt svenskt juridiskt delprov.

För att få göra kunskapsprovet måste du ha

 • avlagt lägst magisterexamen enligt högskoleförordningen med teknik eller naturvetenskapligt ämne som huvudområde för utbildningen eller
 • med godkänt resultat genomgått någon annan motsvarande utbildning, eller avlagt kandidatexamen enligt högskoleförordningen med juridik som huvudområde för utbildningen.
 • yrkeserfarenhet av biträde i patentsrättsliga angelägenheter under minst fyra år.

Auktorisationen gäller tills vidare, så länge du är verksam med patenträttsliga angelägenheter och uppfyller de etiska krav som ställs.

Registrering och tillsyn

Patentombudsnämnden för register över auktoriserade ombud och ansvarar för tillsyn.

Källa: Patentombudsnämnden

Så ansöker du

Ansökningsavgift och årlig avgift

När vi fått din ansökan skickar vi en faktura för ansökningsavgiften på 1 000 kronor. När den är betald börjar vi handlägga ärendet. Du måste också betala en årsavgift på 2 600 kronor.

Avgiften för det juridiska- respektive det tekniska kunskapsprovet är 6 000 kr vardera.

När du ansöker om auktorisation ska du skicka med bevis på  följande:

 • Avlagt godkänt prov för auktorisation.
 • Uppgifter om utbildning och yrkesverksamhet, exempelvis examensbevis och arbetsintyg.
 • Personbevis eller motsvarande handling från ett annat land inom Europeiska ekonomiska Samarbetsområdet (EES) – om inte personen är folkbokförd i Sverige.

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du skicka med:

 • Konkursfrihetsbevis eller motsvarande handling från ett annat land inom Europeiska ekonomiska  samarbetsområdet (EES).
 • Bevis om frihet från näringsförbud handling från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du är registrerad som patentombud utomlands:

 • Fyll i utländsk myndighet eller organisation samt registreringsnummer. Du kan bara vara registrerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Kontaktuppgifter

Organisation
Patentombudsnämnden
Telefon
0771-670670
Adress
Box 46, 851 02 SUNDSVALL
Webb
www.patentombudsnamnden.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.