Byggnadsarbete och installation

Sidan blev senast uppdaterad:2016-06-14

Här hittar du information om reglerade yrken inom kategorin Byggnadsarbete och installation. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka om behörighet för att få utöva yrket i Sverige.

 • Certifierad energiexpert 

  En energiexpert upprättar energideklarationer för byggnader och/eller utför de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om energihushållning...

 • Certifierad kontrollansvarig 

  En kontrollansvarig arbetar bland annat med att ta fram kontrollplaner vid byggnadsprojekt.

 • Elinstallatör 

  För att få arbeta som auktoriserad elinstallatör måste du ansöka om en auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

 • Sprängarbas 

  En sprängarbas leder och ansvarar för sprängarbeten vid exempelvis bygg- och anläggningsarbeten.

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.