Vård och omsorg

Sidan blev senast uppdaterad: 2016-06-14

Här hittar du information om reglerade yrken inom kategorin Vård och omsorg. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka om behörighet för att få utöva yrket i Sverige.

 • Apotekare 

  En apotekare arbetar med läkemedel i en mängd olika sammanhang. Apotekaren ska bidra till en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i samhället.

 • Arbetsterapeut 

  En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering och habilitering av människor som av olika anledningar har en nedsatt förmåga att klara sina vardagliga...

 • Audionom 

  En audionom arbetar för ett bättre hörande hos hörselskadade personer genom att använda både tekniska och pedagogiska lösningar.

 • Barnmorska 

  En barnmorska arbetar bland annat med förlossningsvård, mödrahälsovård, gynekologisk omvårdnad samt preventivmedels- och abortrådgivning. 

 • Biomedicinsk analytiker 

  En biomedicinsk analytiker kan arbeta både inom sjukvården och forskning med att göra biokemiska och diagnostiska analyser.

 • Dietist 

  En dietist arbetar med kostrådgivning åt exempelvis personer som på grund av sjukdom måste ändra sin kosthållning.

 • Fysioterapeut 

  Fysioterapeuter arbetar med att behandla, förebygga och lindra sjukdomar, framförallt i muskler, leder, skelett och nerver.

 • Hälso- och sjukvårdskurator 

  Hälso- och sjukvårdskuratorer ger patienter och närstående psykosocialt stöd och behandling. De säkerställer att det sociala och psykosociala perspektivet...

 • Kiropraktor 

  En kiropraktor arbetar med behandling av människors rörelseapparat, framförallt vid ryggbesvär. Yrket innefattar diagnostik, behandling, rehabilitering och...

 • Logoped 

  En logoped arbetar med att utreda, diagnostisera och behandla kommunikationsproblem till följd av språk-, tal-, och röststörning. Logopeden arbetar också med...

 • Läkare 

  En läkare arbetar med undersökning, diagnostisering och behandling av patienter.

 • Naprapat 

  Naprapatens arbetsuppgifter innefattar att diagnostisera, behandla och förebygga besvär i ryggen, leder och muskler. Detta görs genom massage, ledmanipulation...

 • Optiker 

  En optiker arbetar med att undersöka funktionen i ögon och syn samt ordinerar glasögon, linser och andra synhjälpmedel.

 • Ortopedingenjör 

  En ortopedingenjör arbetar med att ta fram proteser och andra ortopediska hjälpmedel.

 • Psykolog 

  Psykologer arbetar med människors psykologiska hälsa och ohälsa. Arbetsuppgifterna omfattar att undersöka och diagnostisera psykiska problem och sjukdomar.

 • Psykoterapeut 

  Psykoterapeuter arbetar med att behandla människor med psykisk ohälsa, ofta genom samtalsterapi. Psykoterapeuter jobbar med både barn och vuxna.

 • Receptarie 

  En receptarie arbetar med information och rådgivning kring receptfria och receptbelagda läkemedel.

 • Röntgensjuksköterska 

  En röntgensjuksköterska ansvarar för patienten i samband med röntgenundersökning och röntgenbehandling.

 • Sjukhusfysiker 

  Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården med bland annat strålbehandling av cancerpatienter, bilddiagnostik och strålskydd. Sjukhusfysikerns kunskaper efterfrågas...

 • Sjuksköterska 

  Sjuksköterskor arbetar med att se till att patienter får rätt omvårdnad. Dessutom ansvarar de för medicinska ordinationer och är ofta den som ser individens...

 • Specialistläkare 

  Du som vill arbeta som specialistläkare i Sverige och använda titeln specialistläkare måste ha svensk läkarlegitimation och svenskt bevis om...

 • Specialisttandläkare 

  Du som vill arbeta som specialisttandläkare i Sverige och använda titeln specialisttandläkare måste ha svensk tandläkarlegitimation och svenskt bevis om...

 • Tandhygienist 

  Tandhygienister arbetar med att undersöka, diagnostisera, behandla och förebygga karies och tandlossning.

 • Tandläkare 

  Tandläkare utreder, förebygger, diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador på tänder, i munhålan och det övriga käksystemet. Tandläkare kan jobba inom...

Ansvarig: Tillväxtverket