Vård och omsorg

Sidan blev senast uppdaterad:2016-06-14

Här hittar du information om reglerade yrken inom kategorin Vård och omsorg. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka om behörighet för att få utöva yrket i Sverige.

 • Apotekare 

  En apotekare arbetar med läkemedel i en mängd olika sammanhang. Apotekaren ska bidra till en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i samhället.

 • Arbetsterapeut 

  En arbetsterapeut arbetar med att hjälpa individen klara sina vardagliga aktiviteter, sitt arbete och sin fritid.

 • Audionom 

  En audionom arbetar med att utreda problem som gäller människors hörsel.

 • Barnmorska 

  En barnmorska arbetar med vård av kvinnor under graviditet, förlossning och eftervård.

 • Biomedicinsk analytiker 

  En biomedicinsk analytiker arbetar ofta inom sjukvården eller inom forskning med att göra olika kemiska analyser.

 • Dietist 

  En dietist arbetar med kostrådgivning. Man hjälper bland annat personer som måste ha speciell kost på grund av sjukdom.

 • Fysioterapeut 

  Fysioterapeuter arbetar med att behandla människor med rörelsehinder.

 • Kiropraktor 

  En kiropraktor arbetar med att behandla besvär i rörelseapparaten. Med rörelseapparaten menas det system i människokroppen som gör att vi kan röra oss.

 • Logoped 

  En logoped arbetar med att behandla personer med talsvårigheter.

 • Läkare 

  En läkare arbetar med undersökning, diagnostisering och behandling av hela kroppen, både med barn och vuxna.

 • Naprapat 

  Naprapater arbetar med att behandla problem i muskler och leder.

 • Optiker 

  En optiker arbetar med att undersöka funktionen i ögon och syn.

 • Ortopedingenjör 

  En ortopedingenjör arbetar med att ta fram proteser och andra ortopediska hjälpmedel.

 • Psykolog 

  Psykologer arbetar främst med att utreda och behandla psykologiska besvär genom samtal. Psykologer har kunskap om hur hjärnan och tänkandet fungerar och om...

 • Psykoterapeut 

  Psykoterapeuter arbetar med att ge människor bättre psykisk hälsa genom samtalsterapi.

 • Receptarie 

  Receptarier arbetar på apotek med att bedöma läkemedel och recept.

 • Röntgensjuksköterska 

  En röntgensjuksköterska ansvarar för patienten i samband med röntgenundersökning och röntgenbehandling.

 • Sjukhusfysiker 

  Sjukhusfysiker arbetar med strålning i olika former inom sjukvården.

 • Sjuksköterska 

  En sjuksköterska arbetar med att leda och ansvara för omvårdnadsarbete. Sjuksköterskan är ofta den som ser individens hela vårdprocess.

 • Specialistläkare 

  Du som vill jobba som specialistläkare i Sverige måste ha svensk legitimation som läkare och svenskt bevis om specialistkompetens.

 • Specialisttandläkare 

  En specialisttandläkare är en tandläkare som genomgått en specialistutbildning.

 • Tandhygienist 

  En tandhygienist arbetar med munhygien. Arbetsuppgifterna kan omfatta undersökning, diagnostisering och behandling av munhygien.

 • Tandläkare 

  En tandläkare arbetar med undersökning och behandling av mun och tänder.

 • Yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården 

  Om du är utbildad till socionom eller motsvarande utanför Sverige och ska jobba inom socialtjänstens barn och ungdomsvård behöver du i vissa fall ansöka om...

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.