Intäkter och kostnader för flerbostadshus, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska besvara frågor om intäkter, kostnader och yta i syfte att beräkna driftnetto, samt uppgift om räntor, lån och taxeringsvärden. Undersökningen genomförs med ett urval på ca 2 500 privatägda fastigheter och ca 2 000 bostadsrättsföreningar. Kommunala bostadsföretag totalundersöks. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Huvudsyftet är att framställa statistik om intäkter, kostnader och driftnetton för flerbostadshus. Statistiken används bl.a. av Boverket, byggföretag, fastighetsägare och politiska partier.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På webbplatsen EUGO finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Du som har företag i annat EU/EES-land

Om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.