Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-25

Utvalda företag ska varje månad lämna volym- och viktuppgifter av bl.a. petroleumprodukter, kol, koks, naturgas samt FAME och etanol för fordonsdrift. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Energimyndigheten.

Huvudanvändare är Energimyndigheten, oljebolagen, näringsdepartementet, SCB (nationalräkenskaper och miljöstatistik) och branschorganisationer. Statistiken används som underlag för månatlig och kvartalsvis uppföljning av tillförsel och användning av bränslen för bl.a. prognoser över energiförsörjning, marknadsanalyser samt för överväganden kring energipolitikens mål och inriktning.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.