Prisindex i producent- och importled (PPI), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2018-03-21

Utvalda företag ska månadsvis lämna producentpriser på hemmamarknaden resp. exportmarknaden samt importpriser. Prisindex i producent och importled beskriver prisutvecklingen gruppsvis på produkter producerade i Sverige totalt och med uppdelning på hemmamarknad och export, samt på importerade produkter. Beräkningarna bygger på ca 5 000 prisuppgifter från ca 1 800 företag. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.


Statistiken används bl.a. av Nationalräkenskaperna för beräkning av ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling, ekonomisk analys och prisreglering.

Källa: SCB

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.