Prisindex i producent- och importled (PPI), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-03-21

Utvalda företag ska månadsvis lämna producentpriser på hemmamarknaden resp. exportmarknaden samt importpriser. Prisindex i producent och importled beskriver prisutvecklingen gruppsvis på produkter producerade i Sverige totalt och med uppdelning på hemmamarknad och export, samt på importerade produkter. Beräkningarna bygger på ca 5 000 prisuppgifter från drygt 2 000 företag. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.


Statistiken används bl.a. av Nationalräkenskaperna för beräkning av ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling, ekonomisk analys och prisreglering.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.