Prisindex i producent- och importled (PPI), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-03-21

Utvalda företag ska månadsvis lämna producentpriser på hemmamarknaden resp. exportmarknaden samt importpriser. Prisindex i producent och importled beskriver prisutvecklingen gruppsvis på produkter producerade i Sverige totalt och med uppdelning på hemmamarknad och export, samt på importerade produkter. Beräkningarna bygger på ca 5 000 prisuppgifter från drygt 2 000 företag. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.


Statistiken används bl.a. av Nationalräkenskaperna för beräkning av ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling, ekonomisk analys och prisreglering.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket