Språk

Sidan blev senast uppdaterad:2016-06-14

Här hittar du information om reglerade yrken inom kategorin Språk. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka om behörighet för att få utöva yrket i Sverige.

  • Auktoriserad tolk 

    En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. I vissa språk finns det auktoriserade tolkar med...

  • Auktoriserad translator 

    En auktoriserad translator är en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.