Personligt biträde, rekvirera ersättning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-04-08

Du kan få ekonomisk ersättning om du låter någon av dina medarbetare hjälpa en annan medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Du kan även få ersättningen om du är egen företagare eller en fri yrkesutövare och själv har en funktionsnedsättning. Stödet kallas för stöd till personligt biträde.

Du begär ersättning genom att logga in på vår webbtjänst Rekvirera och redovisa närvaro/frånvarodagar.

Ersättningen beräknas betalas ut till organisationens/företagets plus- eller bankgiro inom 14 dagar från att du lämnat in din redovisning.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.