Varsel och uppsägning

Här hittar du som är arbetsgivare information om tillstånd, anmälan och ansökan som rör varsel och uppsägning.

Sidan blev senast uppdaterad:2015-03-11

  • Uppsägning/driftinskränkning (underrätta Arbetsförmedlingen) 

    En arbetsgivare får i stället för att varsla om driftsinskränkning skriftligt underrätta Arbetsförmedlingen. Detta får göras om arbetsgivaren har begärt eller...

  • Varsel (anmälan) 

    Vid uppsägning eller ändrad sysselsättningsgrad av minst fem anställda i ett och samma län ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det gäller...

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.