Varsel och uppsägning

Sidan blev senast uppdaterad: 2015-03-11

Här hittar du som är arbetsgivare information om tillstånd, anmälan och ansökan som rör varsel och uppsägning.

  • Uppsägning/driftinskränkning (underrätta Arbetsförmedlingen) 

    En arbetsgivare får i stället för att varsla om driftsinskränkning skriftligt underrätta Arbetsförmedlingen. Detta får göras om arbetsgivaren har begärt eller...

  • Varsel (anmälan) 

    Vid uppsägning eller ändrad sysselsättningsgrad av minst fem anställda i ett och samma län ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det gäller...

Ansvarig: Tillväxtverket