Yrkesintroduktionsanställning

Sidan blev senast uppdaterad:2015-03-11

Här hittar du som är arbetsgivare information om anmälan och ansökan som rör yrkesintroduktionsanställning.

  • Yrkesintroduktion, rekvirera ersättning 

    Innan du kan få ersättning för yrkesintroduktionsanställning måste du ha ansökt och fått beslut om yrkesintroduktionsanställning. När du fått ett beslut...

  • Yrkesintroduktionsanställning (ansökan) 

    Du som arbetsgivare kan erbjuda yrkesintroduktionsanställning och då få viss ersättning för detta. Det innebär att du anställer en person som saknar erfarenhet...

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.