Sysselsättningsfasen (inför beslut om anordnarbidrag)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-08-30

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för den som varit borta länge från arbetsmarknaden. Efter en tid i programmet erbjuds personen sysselsättning hos en anordnare. Anordnaren ska vara en juridisk person med organisationsnummer eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet.

Anordnaren får anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen. Det ska täcka till exempel kostnader för handledning och utrustning.

Du måste ha fått beslut om anordnarbidrag för att kunna rekvirera ersättning.

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket