Nystartsjobb

Sidan blev senast uppdaterad:2015-03-11

Här hittar du som är arbetsgivare information om anmälan och ansökan som berör nystartsjobb.

  • Nystartsjobb, rekvirera ersättning 

    Innan du kan få ersättning för nystartsjobb måste du ha ansökt och fått beslut om nystartsjobb. För att ersättningen ska betalas ut behöver du från och med 1...

  • Nystartsjobb (ansökan) 

    Om du anställer en person som varit borta från arbetslivet i minst tolv månader får du ekonomisk ersättning under lika lång tid som personen varit borta. Du kan...

  • Nystartsjobb (lämna uppgifter vid granskning) 

    Du som har fått beslut om nystartsjobb ska ge Arbetsförmedlingen, eller den person Arbetsförmedlingen utser, tillfälle att granska din verksamhet. Du ska också...

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.