Nystartsjobb

Här hittar du som är arbetsgivare information om anmälan och ansökan som berör nystartsjobb.

Sidan blev senast uppdaterad: 2015-03-11

  • Nystartsjobb (ansökan) 

    Om du anställer en person som varit borta från arbetslivet i minst tolv månader får du ekonomisk ersättning under lika lång tid som personen varit borta. Du kan...

  • Nystartsjobb (lämna uppgifter vid granskning) 

    Du som har fått beslut om nystartsjobb ska ge Arbetsförmedlingen, eller den person Arbetsförmedlingen utser, tillfälle att granska din verksamhet. Du ska också...

  • Nystartsjobb (rekvirera ersättning) 

    Om du har fått beslut om nystartsjobb från Arbetsförmedlingen kan du efter varje arbetsmånad begära ersättning på en särskild blankett eller via internet. Det...

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På webbplatsen EUGO finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Du som har företag i annat EU/EES-land

Om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.