Nystartsjobb

Sidan blev senast uppdaterad:2015-03-11

Här hittar du som är arbetsgivare information om anmälan och ansökan som berör nystartsjobb.

  • Nystartsjobb, rekvirera ersättning 

    Innan du kan få ersättning för nystartsjobb måste du ha ansökt och fått beslut om nystartsjobb. När du har fått ett beslut om att anställa någon med stöd från...

  • Nystartsjobb (ansökan) 

    Om du anställer en person som varit borta från arbetslivet i minst tolv månader får du ekonomisk ersättning under lika lång tid som personen varit borta. Du kan...

  • Nystartsjobb (lämna uppgifter vid granskning) 

    Du som har fått beslut om nystartsjobb ska ge Arbetsförmedlingen, eller den person Arbetsförmedlingen utser, tillfälle att granska din verksamhet. Du ska också...

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.