Nystartsjobb

Sidan blev senast uppdaterad: 2015-03-11

Här hittar du som är arbetsgivare information om anmälan och ansökan som berör nystartsjobb.

  • Nystartsjobb, rekvirera ersättning 

    Innan du kan få ersättning för nystartsjobb måste du ha ansökt och fått beslut om nystartsjobb. Du som arbetsgivare behöver lämna in arbetsgivardeklaration...

  • Nystartsjobb (ansökan) 

    Om du anställer en person som varit borta från arbetslivet i minst tolv månader får du ekonomisk ersättning under lika lång tid som personen varit borta. Du kan...

  • Nystartsjobb (lämna uppgifter vid granskning) 

    Du som har fått beslut om nystartsjobb ska ge Arbetsförmedlingen, eller den person Arbetsförmedlingen utser, tillfälle att granska din verksamhet. Du ska också...

Ansvarig: Tillväxtverket