Instegsjobb

Här hittar du som är arbetsgivare information om tillstånd, anmälan och ansökan som berör instegsjobb.

Sidan blev senast uppdaterad:2015-03-11

  • Instegsjobb (inför beslut) 

    Du som är arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som är ny i Sverige. Syftet med ersättningen är att underlätta för den...

  • Instegsjobb (rekvirera ersättning för handledare) 

    Du som är arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som är ny i Sverige. Stödet kallas särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb....

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.