Vinst och reservfond

Sidan blev senast uppdaterad: 2015-03-11

Här hittar du information om anmälan och ansökan som rör vinstutdelning och reservfonder i aktiebolag.

Ansvarig: Tillväxtverket