Livsmedel och biologiska produkter

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökningar som rör livsmedel och andra biologiska produkter.

 • Dricksvattenanläggning 

  Om du har egen dricksvattenförsörjning (dricksvattenanläggning) ska den registreras hos kommunen som en separat livsmedelsanläggning.

 • Livsmedelsanläggning 

  Alla företag som producerar, bearbetar, distribuerar, säljer eller serverar mat måste vara antingen registrerade eller godkända som livsmedelsanläggning. De...

 • Verksamhet med genetiskt modifierade organismer 

  All verksamhet med genetiskt modifierade organismer är reglerad och kräver tillstånd.  Ansvaret är uppdelat mellan flera myndigheter.

 • Vinproducent 

  Godkännande för märkning av vin utan skyddad geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning med årgång och druvsort.

Ansvarig: Tillväxtverket