Livsmedel och biologiska produkter

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökningar som rör livsmedel och andra biologiska produkter.

  • Verksamhet med genetiskt modifierade organismer 

    All verksamhet med genetiskt modifierade organismer är reglerad och kräver tillstånd.  Ansvaret är uppdelat mellan flera myndigheter.

  • Vinproducent 

    Godkännande för märkning av vin utan skyddad geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning med årgång och druvsort.

Ansvarig: Tillväxtverket