Radio- och TV-sändning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökan för radio- och TV-sändning.

  • Musiklicens från STIM för att spela musik 

    När du vill spela musik i din verksamhet behöver du tillstånd från upphovpersonerna. Det får du genom att skaffa musiklicens och musikavtal.

  • Radiosändning (ansökan) 

    Du som vill sända närradio, analog och digital kommersiell radio eller som vill ha ett tillfälligt tillstånd måste ansöka om det hos Myndigheten för press,...

  • Tv-sändning (ansökan) 

    Du som vill sända marksänd tv, sökbar text-tv eller vill ha förordnande som lokal kabelsändarorganisation ska ansöka om tillstånd hos Myndigheten för press,...

Ansvarig: Tillväxtverket