Undersökningar som görs av livsmedelslaboratorier

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-22

Ackreditering av laboratorier som utför undersökningar av livsmedel.

Information om ackreditering

Swedac ackrediterar laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan. Ackreditering är ett bevis på att ett laboratorium har granskats och godkänts av en oberoende organisation, som i sin tur uppfyller internationella krav på ackrediteringsorgan.

För att bli ackrediterad som laboratorium måste laboratoriet dels uppvisa ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i standarden, dels ha teknisk kompetens för de metoder som laboratoriet söker ackreditering för. Kompetens kan värderas genom resultat från jämförande provningar med andra laboratorier. Sådana provningsjämförelser eller interkalibreringar arrangeras regelbundet i både Sverige och övriga världen.

Ackreditering och tillsyn

Swedac prövar ansökan om ackreditering och utövar tillsyn över av laboratorier som utför undersökningar av livsmedel. Swedac utövar dock ingen tillsyn ifråga om livsmedel.

Källa: Swedac

Så ansöker du

Ansökan skickas till Swedac. 

Kontaktuppgifter

Organisation
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll Swedac
Telefon
0771-99 09 00
Adress
Box 878, 501 15 BORÅS
E-post
registrator@swedac.se
Webb
www.swedac.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket