Brandsäkerhet och kärnteknik

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information som gäller ansökan om ackreditering för att få utöva kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor samt kärntekniska anläggningar.

Ansvarig: Tillväxtverket