Besiktning och certifiering

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information som gäller ansökan om ackreditering för att få utöva besiktning eller certifiering av samlingstält, tivolianordningar och kassaregister.

Ansvarig: Tillväxtverket