Mark och vatten

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och andra uppgiftskrav för att få arbeta som sakkunnig inom markavvattning och anordna en gödselstad.

 • Fornlämningar 

  Sök tillstånd hos Länsstyrelsen när du planerar arbete vid en fornlämning.

 • Gödselstad (anmälan) 

  Du som vill anordna en gödselstad eller en annan lagringsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan ska anmäla det till kommunen.

 • Markavvattningssakkunnig (ansökan) 

  För att kunna få ett förordnande som sakkunnig inom markavvattning krävs det att du är behörig. Du ansöker om behörigheten hos Jordbruksverket.

 • Strandskydd (ansök om dispens hos kommunen) 

  Strandskyddet gäller alla stränder vid hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Du måste söka dispens för att bygga eller anlägga inom området. Kontakta i första...

 • Vattenverksamhet (anmälan eller tillstånd) 

  Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om...

Ansvarig: Tillväxtverket