Lager för varor i transitering

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-31

Lager för hantering av sändningar i transitering som inte uppfyller importvillkoren och som är avsedda att konsumeras på Natos eller Förenta Staternas militära baser eller ombord på fartyg.

Information om godkännande

Varor som är avsedda att konsumeras på Natos eller Förenta Staternas militära baser eller ombord på fartyg behöver inte uppfylla EU:s importkrav i avseende på folkhälsan. Ett lager för lagring av sådana varor måste vara godkänt av Livsmedelsverket.

Lager för varor i transitering ska ligga i en stängd byggnad vars in- och utgångar ska stå under ständig övervakning av den som ansvarar för verksamheten. Lagret ska också vara godkänt som livsmedelsanläggning i enlighet med livsmedelslagstiftningen.

Godkännande och tillsyn

Livsmedelsverket godkänner dessa lager och utövar tillsyn.

Källa: Livsmedelsverket

Så ansöker du

Kontakta Livsmedelsverket för mer information om du vill starta ett lager för varor i transitering.

Kontaktuppgifter

Organisation
Livsmedelsverket
Telefon
018-175500
Adress
Box 622, 751 26 UPPSALA
E-post
livsmedelsverket@slv.se
Webb
www.slv.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket