Animaliska biprodukter

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-04-28

Anmälan för registrering eller godkännande av anläggningar som hanterar animaliska biprodukter eller därav framställda produkter.

Anmälan om anläggning

Om du tänker starta en verksamhet med en anläggning som gör något av följande med animaliska biprodukter eller framställda produkter, så ska du anmäla anläggningen till Jordbruksverket:

 • transporterar
 • hanterar 
 • behandlar eller omvandlar 
 • bearbetar
 • lagrar
 • släpper ut på marknaden
 • distribuerar
 • använder
 • bortskaffar.

Med anläggning menas en plats där det utförs verksamhet som inkluderar hantering av animaliska biprodukter eller produkter som är framställda av animaliska biprodukter. Livsmedelsanläggningar eller djurhållare hos vilka animaliska biprodukter enbart uppstår som en biprodukt i verksamheten behöver inte anmäla anläggning.

Godkännande krävs för vissa typer av anläggningar

Följande typer av anläggningar behöver godkännas av Jordbruksverket:

 • bearbetningsanläggningar
 • förbränningsanläggningar som inte omfattas av miljölagstiftningens regler om avfallsförbränning 
 • bränslepannor 
 • anläggningar för tillverkning av sällskapsdjursfoder 
 • anläggningar som tillverkar organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel
 • biogas- och komposteringsanläggningar
 • anläggningar som genomför någon form av hantering eller lagring av obearbetade animaliska biprodukter
 • anläggningar där man lagrar vissa framställda produkter. 

För övriga anläggningar räcker det med en registrering. Du hittar information om vilka krav som ställs på de olika anläggningstyperna på Jordbruksverkets webbplats.

Observera att anläggningar som hanterar foder även måste följa de bestämmelser som finns för hantering av foder.

Kontroll av anläggningar

Jordbruksverket är kontrollmyndighet när det gäller de flesta anläggningar som hanterar animaliska biprodukter och framställda produkter. Kommunerna har kontrollansvaret över förbränningsanläggningar i primärproduktionen, så kallade gårdspannor.

Andra myndigheter kan kontrollera anläggningarna parallellt med Jordbruksverket. Till exempel är kommunen kontrollmyndighet när det gäller miljö och Läkemedelsverket kontrollmyndighet när det gäller diagnostiska- och medicintekniska produkter.

Källa: Jordbruksverket


Så ansöker du

Du skickar anmälan om en anläggning till Jordbruksverket. Via länkarna hittar du blanketter och ytterligare information om vad som ska finnas med i en anmälan. 

Om du vill anmäla en anläggning som inte kommer att hantera foder använder du blanketten Anmälan - anläggning, som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Kommer du att hantera foder gör du anmälan på blanketten Anmälan foderanläggning.

Anläggning som enbart ska registreras

Om anläggningen bara ska registreras kommer du att få en bekräftelse på att den registrerats.

Ansöka om godkännande av en anläggning

Om anläggningen kräver godkännande kommer anmälningsblanketten att hanteras som en ansökan om godkännande och du kommer att kontaktas av handläggare.

Jordbruksverket tar ut en avgift för inbesiktning och godkännande. När du skickar in anmälan bör anläggningen vara klar för inbesiktning inom de närmaste tre månaderna.

Kontaktuppgifter

Organisation
Jordbruksverket
Telefon
0771-223223
Adress
551 82 JÖNKÖPING
E-post
jordbruksverket@jordbruksverket.se
Webb
www.jordbruksverket.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket