Tillstånd att använda konventionell ingrediens i ekologisk produkt (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-21

En aktör som vill använda en konventionell ingrediens i ekologisk mat ska ansöka hos Livsmedelsverket om ett tillfälligt tillstånd.

Skälet till att använda en icke-ekologisk ingrediens kan vara att det inte finns ekologiska ingredienser av jordbruksursprung att tillgå i rätt mängd eller av rätt kvalitet.

Vissa ingredienser av jordbruksursprung kräver inte tillstånd för användning i ekologiska livsmedel. I del B i bilaga V i förordning (EU) 2021/1165 finns en lista över ingredienser av jordbruksursprung som inte kräver tillstånd för användning i ekologiska livsmedel. EU-kommissionen har bedömt att dessa ingredienser inte kan produceras ekologiskt för närvarande. Även bilaga IX i förordning (EG) nr 889/2008 gäller fram till 31 december 2023.

Källa: Livsmedelsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Livsmedelsverket
Telefon
018-175500
Adress
Box 622, 751 26 UPPSALA
E-post
livsmedelsverket@slv.se
Webb
www.slv.se

Ansvarig: Tillväxtverket