Livsmedelsanläggning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd, anmälan och ansökan för livsmedelsanläggningar.

 • Godkännande av livsmedelsanläggning (ansökan) 

  I de fall en livsmedelsanläggning måste godkännas ska livsmedelsföretagare se till att detta görs av behörig kontrollmyndighet, i detta fall Livsmedelsverket....

 • Hantera köldmedier 

  Köldmedier är olika typer av ämnen som används i aggregat, exempelvis i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar.

 • Livsmedelsanläggning 

  Alla företag som producerar, bearbetar, distribuerar, säljer eller serverar mat måste vara antingen registrerade eller godkända som livsmedelsanläggning.

 • Registrering av livsmedelsanläggning (anmälan) 

  Livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Livsmedelsverket är behörig kontrollmyndighet för en del av...

 • Underrätta om ändring av livsmedelsanläggning 

  Ett livsmedelsföretag ska meddela betydande ändringar, ägarbyte eller nedläggning till behörig myndighet. Behörig kontrollmyndighet är i de flesta fall Miljö-...

Ansvarig: Tillväxtverket