Hotell- och pensionatrörelse

Sidan blev senast uppdaterad:2018-07-11

Yrkesmässigt bedrivande av hotell- eller pensionatrörelse.

Information om tillståndet

Tillståndskravet avser hotell- eller pensionatsrörelse som är avsedd att samtidigt mottaga minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum. Med hotell- och pensionatsrörelse avses yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad. Tillstånd meddelas för hotell- eller pensionatsrörelse i viss byggnad eller lägenhet. 

Undantag från tillståndskravet är

  1. bostad som tillhandahålles som ett led i verksamhet för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran
  2. avsides belägen, obemannad stuga som står till allmänhetens förfogande för tillfällig övernattning
  3. på campingplats belägen, enkelt utrustad stuga utan vatten och avlopp som uthyres till allmänheten som tillfällig bostad

Tillstånd ska meddelas om det inte finns anledning att anta att den som söker tillståndet ska driva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer.

Tillstånd får inte meddelas den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare.

Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatsrörelse ska vara skriftlig och åtföljas av följande uppgifter:

  • Sökandens fullständiga namn.
  • Firma och postadress.
  • Om sökanden tidigare haft annat släktnamn.

Tillståndsgivare och tillsyn

Ansökan ska skickas via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla. Drivs rörelsen av bolag, förening eller annan samfällighet ska föreståndare utses och godkännas av Polismyndigheten. Polismyndigheten utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökan skickas via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla. För tillfället går det inte att ansöka elektroniskt här på verksamt.se.

Ansök via polisens webbplats

För tillfället går det inte att ansöka elektroniskt här på verksamt.se. Du kan därför inte välja län i rullistan nedanför. Kontakta istället polisen för att ansöka tillstånd för hotell- och pensionatrörelse.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.