Inkasso

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökan för att bedriva inkassoverksamhet.

  • Delgivningsföretag 

    Delgivningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) från Länsstyrelsen för att få bedriva viss typ av delgivningsverksamhet.

  • Inkassoverksamhet 

    Ansökan om inkassotillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ansvarig: Tillväxtverket