Kärnteknisk verksamhet (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2018-08-31

Det krävs alltid tillstånd från regeringen eller Strålsäkerhetsmyndigheten för att bedriva kärnteknisk verksamhet, men ansökan ska alltid lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

I vissa fall krävs det även tillstånd från mark- och miljödomstolen och en särskild ansökan lämnas då till domstolen.

Tillståndsgivare och tillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten bereder en ansökan om tillstånd inför regeringens tillståndsbeslut. Myndigheten utövar sedan tillsyn när tillstånd har beslutats.

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar som expertmyndighet vid mark- och miljödomstolens prövning av en tillståndsansökan och utövar tillsyn vad gäller de kärntekniska delarna av tillståndet när detta har beslutats.

 

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Så ansöker du

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Organisation
Strålsäkerhetsmyndigheten
Telefon
08-799 40 00
Adress
Solna strandväg 96, 171 16 Solna
E-post
registrator@ssm.se
Webb
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Ansvarig: Tillväxtverket